Verbeteren van bodemvruchtbaarheid via koolstofbeheer werkt

Verbeteren van bodemvruchtbaarheid via koolstofbeheer werkt -

Edith Finke, adviseur Mest & Mineralen van DLV Advies, verdiepte zich samen met Utrechtse melkveehouders in de koolstofkringloop op hun bedrijf. De bedrijfsvoering van de deelnemers was zowel gangbaar als biologisch, intensief en extensief en op verschillende grondtypen.

https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=224916