Voldoende Calcium beschikbaar bij opvolgen van bekalkingsadvies

Voldoende Calcium beschikbaar bij opvolgen van bekalkingsadvies -

Calcium is een belangrijk element voor de gewasgroei en de bodemstructuur. Op melkveebedrijven is calcium in de bodem in ruime tot in zeer ruime mate voorhanden. Bij regelmatig grondonderzoek en het toepassen van het bekalkingsadvies in combinatie met de aanvoer van (kunst)mest hoeft u zich geen zorgen te maken of gras en mais over voldoende Ca beschikken. 

https://www.melkveebedrijf.nl/veevoer-melkvee/grasland/voldoende-calcium-beschikbaar-bij-opvolgen-van-bekalkingsadvies/