Wat vinden koeien het lekkerste gras?

Wat vinden koeien het lekkerste gras? -

Hoogland BV uit Leeuwarden heeft het afgelopen jaar een beweidingsproef met grasmengsels gehouden op percelen in Groningen (zeeklei) en Lemmer (klei op veen). Het resultaat? Koeien hebben een duidelijke voorkeur voor grasland van tetraploïde raaigrassen en klaver.

https://www.melkvee.nl/artikel/251585-wat-vinden-koeien-het-lekkerste-gras/