‘Effect variabel poten kwam in 2020 niet uit de verf’