‘Timing en vorm bemesting goed kiezen voor minder N-overschot in de winter’

‘Timing en vorm bemesting goed kiezen voor minder N-overschot in de winter’ -

De keuze voor de soort mest of bodemverbeteraar en het moment van toedienen zijn sterk bepalend voor de achterblijvende stikstof aan het eind van het groeiseizoen en daarmee voor het uitspoelingsrisico. Rekening houden met de opname-efficiëntie van gewassen en groenbemesters levert winst op, zegt Romke Postma van het Nutriënten Management Instituut (NMI).

https://www.akkerwijzer.nl/artikel/418336-timing-en-vorm-bemesting-goed-kiezen-voor-minder-n-overschot-in-de-winter/