€500.000 per project voor onderzoek en ontwikkeling circulaire innovaties

€500.000 per project voor onderzoek en ontwikkeling circulaire innovaties -

Onderzoek en ontwikkeling van innovaties voor de circulaire economie krijgt een stimulans met de nieuwe subsidie TSE Industrie: Circulaire economie. De regeling richt zich op nieuwe producten, diensten en processen. De innovaties moeten uiterlijk in 2030 leiden tot een eerste markttoepassing in Nederland.

https://www.melkveebedrijf.nl/wet-en-regelgeving/subsidies-melkveehouderij/e500-000-per-project-voor-onderzoek-en-ontwikkeling-van-circulaire-innovaties/