75 jaar BDB: N-Index voor perceelsspecifiek stikstofadvies

75 jaar BDB: N-Index voor perceelsspecifiek stikstofadvies -

Met het perceelsspecifiek stikstofbemestingsadvies zorgt de Bodemkundige Dienst (BDB) ervoor dat de landbouwer weet hoeveel hij eigenlijk moet bemesten. ”Op die manier vult hij de bemestingsnormen niet blind in”, vertelt Jan Bries, “en worden opbrengstverliezen of te hoge nitraatresidu’s zo maximaal mogelijk vermeden.” 

https://www.landbouwleven.be/10272/article/2021-02-26/75-jaar-bdb-n-index-voor-perceelsspecifiek-stikstofadvies