Achterhoekse bodem goed op orde, beschikbare fosfaat daalt

Achterhoekse bodem goed op orde, beschikbare fosfaat daalt -

Er is in de Achterhoekse bodem voldoende bodemleven actief en ook de fosfaattoestanden en de pH-waarden zijn tot dit moment goed op orde. De bodemkwaliteit in de Achterhoek is voor een heel groot deel goed. Dit blijkt uit een recentelijk afgeronde analyse in het project ‘Locatie specifiek maatwerk voor bodem- en waterkwaliteit’.

https://www.melkveebedrijf.nl/veevoer-melkvee/mais/achterhoekse-bodem-goed-op-orde-beschikbare-fosfaat-daalt/