Agractie stopt per direct met gesprekken stikstofreducerende maatregelen