Agrifirm-GMN onderzoekt toekomstbestendige bollenteelt

Agrifirm-GMN onderzoekt toekomstbestendige bollenteelt -

De bloembollensector staat voor flinke uitdagingen. Het areaal geschikte teeltgronden krimpt, kwaliteitseisen worden scherper en het aantal beschikbare middelen neemt af. Het samenwerkingsverband Agrifirm-GMN gaat in het Zuid-Hollandse Voorhout proeven uitvoeren om oplossingen te zoeken voor een toekomstbestendige bollenteelt.
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/08/20/agrifirm-gmn-onderzoekt-toekomstbestendige-bollenteelt