Begroting LNV: perspectief voor landbouw en natuur

Begroting LNV: perspectief voor landbouw en natuur -

Nederland staat voor grote opgaven op het gebied van stikstof, klimaat en waterkwaliteit. Evenwichtig en perspectiefvol landbouw – en natuurbeleid zijn van groot belang om deze opgaven het hoofd te bieden. In de begroting voor 2022 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) krijgen boeren, tuinders, akkerbouwers, vissers en natuurbeheerders steun – in beleid en in financiĆ«n – om met deze opgaven aan de slag te gaan. De begroting bedraagt komend jaar een kleine 2 miljard euro.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/09/21/begroting-lnv-perspectief-voor-landbouw-en-natuur