Bemest prei in meerdere fracties

Bemest prei in meerdere fracties -

Prei is een teelt met een eerder lange groeiduur. De grootste stikstofopname gebeurt in de tweede helft van de teelt, ongeveer 8 weken na het planten. Een stikstofanalyse, 6 weken na het planten, met bijhorend bemestingsadvies laat toe om de reeds gemineraliseerde stikstof te meten. Op die manier kan nauwkeuriger worden bijbemest. 

https://www.landbouwleven.be/11628/article/2021-08-25/bemest-prei-meerdere-fracties