Bestuiving en organische stof belangrijke factoren in frambozenteelt

Bestuiving en organische stof belangrijke factoren in frambozenteelt -

Wageningse onderzoekers hebben onder verschillende omstandigheden frambozen geteeld, waarbij ze de bestuiving door insecten, het organisch stofgehalte in de bodem en toediening van kunstmest varieerden. 

https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=228223