Boeren & data: biedt digitaliseringsvisie dé uitkomst?

Boeren & data: biedt digitaliseringsvisie dé uitkomst? -

Er zijn meer dan twintig platforms voor precisielandbouw en er bestaat nog geen regelgeving of handvatten vanuit de overheid. De recentelijke Kamervragen over de inzet van big data binnen de landbouw zijn door het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) beantwoord. Uit deze antwoorden blijkt dat er nog veel knelpunten zijn en de overstap voor boeren allesbehalve soepel verloopt.

https://www.melkveebedrijf.nl/marktprijzen/ondernemen/boeren-data-biedt-digitaliseringsvisie-de-uitkomst/