Buitenlandse handelaars van kunstmest vallen ook onder regelgeving