Contouren voor alternatief voor zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn

Contouren voor alternatief voor zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn -

LTO Nederland, NAJK, NAV, POV, Cumela, Brancheorganisatie Akkerbouw, NZO en Rabobank werken samen aan een maatwerkaanpak, als alternatief voor het zevende actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn. Het alternatieve plan waar de organisaties aan werken, houdt rekening met lokale omstandigheden en spreekt agrarische ondernemers aan op hun verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen die passen binnen hun situatie en bedrijf.

https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=235961