Vervolg proeven verbeterde eiwitbenutting en integrale emissiereductie

Vervolg proeven verbeterde eiwitbenutting en integrale emissiereductie -

Begin 2020 is gestart met een onderzoekstraject hoe melkveehouders in veenweidegebieden een optimale eiwitproductie en eiwitbenutting kunnen realiseren. Naast het nemen van diverse maatregelen rondom bemesting, oogst en voeren zijn een aantal percelen als proef doorgezaaid met nieuwe gewassen.

https://www.melkveebedrijf.nl/wet-en-regelgeving/stikstofaanpak/vervolg-proeven-verbeterde-eiwitbenutting-en-integrale-emissiereductie/