Derogatie zou van toepassing moeten zijn op gewassen

Derogatie zou van toepassing moeten zijn op gewassen -

André Hoogendijk, directeur van de Brancheorganisatie Akkerbouw, is geen voorstandere van een bedrijfsderogatie voor de melkveehouderij, zoals die nu telkens door de Europese Commissie aan Nederland wordt verleend. "De derogatie, waarmee boeren meer stikstof uit dierlijke mest mogen toedienen dan is voorgeschreven in Europese regels, zou van toepassing moeten zijn op gewassen en niet op bedrijven."

https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=230999