Doel groenbemester belangrijkste keuzeargument

Doel groenbemester belangrijkste keuzeargument -

Bij de keuze van de juiste groenbemester dient de agrariƫr zich eerst zelf een aantal vragen te stellen. Vragen op het vlak van teeltdoel: aaltjes, aanvoer organische stof of vastleggen van stikstof en de zaaiperiode. Zo is het zaak de groenbemester goed af te stemmen op (mogelijke) schadelijke aaltjes in het perceel.

https://www.akkerwijzer.nl/artikel/415386-doel-groenbemester-belangrijkste-keuze-argument/