Drijfmest in de rij kan kunstmest in pootaardappelen vervangen