Economische impact van ontwerp 7e actieprogramma Nitraat is groot

Economische impact van ontwerp 7e actieprogramma Nitraat is groot -

Wageningen Economic Research heeft in opdracht van minister Schouten van LNV de economische impact van het ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn in beeld gebracht. Het blijkt dat de maatregelen een stevige economische impact hebben. 

https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=234739