Effectbepaling stikstof op plantensoorten volgens minister nog niet betrouwbaar genoeg.

Effectbepaling stikstof op plantensoorten volgens minister nog niet betrouwbaar genoeg. -

De nieuwe methode waarmee WUR-onderzoekers het effect van stikstofneerslag op de natuur berekenen, leidt voorlopig niet tot aanpassingen van het beleid. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in antwoord op kritische Kamervragen van Groen Links en de PvdA. De minister vindt de methode nog niet rijp genoeg.

https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=234021