Fosfaat en stikstofproductie onder plafond, opgave melkveehouderij

Fosfaat en stikstofproductie onder plafond, opgave melkveehouderij -

De totale uitscheiding van stikstof en fosfaat via dierlijk mest ligt wederom onder de plafonds. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het sectorale deelplafond van stikstofuitscheiding door melkvee wordt wel overschreden. De minister roept sectorpartijen op om voortvarend maatregelen te treffen.

https://www.lto.nl/fosfaat-en-stikstofproductie-onder-plafond-opgave-melkveehouderij/