Fosfaatmarkt rustig, handel verschuift naar einde jaar