Fruitteler kan uit de voeten met organische mest

Fruitteler kan uit de voeten met organische mest -

Houtige stalmest en bokashi zijn voor de fruitteelt prima meststoffen om het gebruik van kunstmest terug te dringen. Dit blijkt uit een bemestingsproef in peren. Omdat fruitgewassen 60 tot 70 procent van hun stikstof opnemen rond de bloei en kort daarna, is een startgift met een nitraatmeststof voorwaarde om de productie zeker te stellen.

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/02/01/fruitteler-kan-uit-de-voeten-met-organische-mest