'Gaat verplaatsing landbouwproductie nu echt plaatsvinden?'