Grootschalig omschakelen naar biologisch kent risico's

Grootschalig omschakelen naar biologisch kent risico's -

In de plannen van de Europese Commissie is biologische landbouw een van de speerpunten om de landbouw groener en milieuvriendelijker te maken. Een kwart van het Europese landbouwareaal moet in 2030 biologisch zijn. Critici wijzen er echter op dat een te groot aandeel biologische landbouw de voedselzekerheid in gevaar kan brengen.

https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10894117/grootschalig-omschakelen-naar-biologisch-kent-risico-s