Hoge stikstofbelasting oppervlaktewateren

Hoge stikstofbelasting oppervlaktewateren -

De stikstofbelasting in Nederlandse oppervlaktewateren is groot, en in tegenstelling tot die op land onderbelicht. De doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water worden in 2027 niet gehaald als de belasting niet fors wordt gereduceerd. Dat is de conclusie van een onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit KIWK.

https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=230587