Kamervragen na stikstofstudie van Wageningen University & Research

Kamervragen na stikstofstudie van Wageningen University & Research -

De fracties van PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer hebben vragen gesteld aan minister Schouten van LNV. Ze willen van de minister een reactie op een studie van Wageningen University & Research naar kritische depostiewaarden voor stikstof in Natura 2000-gebieden. De twee partijen menen dat de conclusies die in het rapport worden getrokken zouden betekenen dat de emissiedoelen van stikstof verder aangescherpt moeten worden. 

https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=233403