Lage bodemoverschotten in de akkerbouw in 2019

Lage bodemoverschotten in de akkerbouw in 2019 -

Op de akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid is gericht, zijn in 2019 relatief lage stikstofoverschotten gerealiseerd. Het bedrijfsoverschot kwam, gemiddeld over de regio’s, uit op 95 kilo stikstof per hectare, het bodemoverschot op 106 kilo stikstof per hectare. 

https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=229312