Lager bodemoverschot voor stikstof en fosfaat in 2019 bij meetnetbedrijven

Lager bodemoverschot voor stikstof en fosfaat in 2019 bij meetnetbedrijven -

Melkveebedrijven in het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid behaalden in 2019 een stikstofbedrijfsoverschot dat bijna 40 kilo per hectare lager lag ten opzichte van 2018. Het stikstofbodemoverschot bedroeg 137 kilo per hectare tegen 174 kilo per hectare een jaar eerder. De bedrijven in het meetnet hadden in 2019 gemiddeld een fosfaatoverschot van 2 kilo per hectare.

https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=233220