Liever kringloop dan meer regels: Schouten sorteert voor op nitraatrichtlijn

Liever kringloop dan meer regels: Schouten sorteert voor op nitraatrichtlijn -

Nederland zal aan de slag moeten om de derogatie in 2022 te behouden. Daarvoor waarschuwt minister Schouten in een Kamerbrief. De Europese Commissie zal die derogatie enkel verlengen als ze erop kan vertrouwen dat Nederland aan de waterkwaliteitseisen van het Zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn zal gaan voldoen. 

https://www.melkvee.nl/artikel/397750-liever-kringloop-dan-meer-regels-schouten-sorteert-voor-op-nitraatrichtlijn/