LTO: maak impact van nieuwe Nitraatrichtlijn kenbaar

LTO: maak impact van nieuwe Nitraatrichtlijn kenbaar -

De impact van het concept van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn voor leden van LTO Nederland is groot. LTO Nederland roept haar leden op om de impact van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn op het eigen bedrijf in beeld te brengen en met een schriftelijke reactie kenbaar te maken bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/09/28/lto-maak-impact-van-nieuwe-nitraatrichtlijn-kenbaar