Meer mest in BES-pilot geen vanzelfsprekendheid

Meer mest in BES-pilot geen vanzelfsprekendheid -

Binnen de pilot Bedrijfseigen stikstofbenutting dierlijke mest (BES) is het de uitdaging om dierlijke mest zo goed mogelijk te benutten en minder kunstmest te gebruiken binnen een toelaatbaar stikstofoverschot. Hierdoor kan er mogelijk meer dierlijke mest gebruikt worden dan de generieke gebruiksnorm. De omstandigheden kunnen echter ook zo uitvallen dat er juist minder dierlijke mest gebruikt kan worden, wijzen ervaringen in de praktijk uit. 

https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=232696