Mogelijkheden voor herstelbemesting na hevige regenval

Mogelijkheden voor herstelbemesting na hevige regenval -

Wanneer door extreme regenval de opbrengsten lager zijn dan anders of wanneer de kwaliteit van een gewas hierdoor lager is dan mag een teler op bouwland onder voorwwarden 25% extra kunstmest gebruiken. Er moet in ieder geval van tevoren melding van worden gemaakt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=232971