Nieuwe gebiedsindeling MAP 6 van kracht: wat nu?

Nieuwe gebiedsindeling MAP 6 van kracht: wat nu? -

Sinds dit jaar, 2021, is er in het MAP 6 een nieuwe gebiedsindeling van kracht. Bij verschillende landbouwers verandert het gebiedstype van hun landbouwpercelen. De landbouwer zelf moet dan rekening houden met andere maatregelen. Via Geopunt.be, het Mestbankloket en het departement Landbouw en Visserij kan je nagaan welke gebiedstypes voor jou van toepassing zijn.

https://www.landbouwleven.be/9899/article/2021-01-06/nieuwe-gebiedsindeling-map-6-van-kracht-wat-nu