Nieuwe technieken leiden tot terugwinning van nutriënten uit mest

Nieuwe technieken leiden tot terugwinning van nutriënten uit mest -

De meeste mestverwerkingsinstallaties in Vlaanderen berusten op biologische verwerking. Daarna volgen mestvergisters en composteringsinstallaties. Er komt meer aandacht voor het terugwinnen van nutriënten door reststromen efficiënter te gebruiken. Om die innovatie te ondersteunen, richtte de Vlaamse overheid het online platform Nutricycle op. 

https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=229270