Op veel plaatsen groene maisplanten en rijpe korrels