Oplevering van Brabantse ontwerp plan-MER Mest uitgesteld

Oplevering van Brabantse ontwerp plan-MER Mest uitgesteld -

Deze zomer zou het ontwerp plan-MER Zoekgebieden voor mestbewerking aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant worden aangeboden om daarna ingebed te worden in een concept Uitvoeringsagenda Mest. De oplevering van dat ontwerp plan-MER Mest is uitgesteld.

https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=233028