Optimale pH geeft hogere opbrengst, een betere bodemkwaliteit en minder uitspoeling

Optimale pH geeft hogere opbrengst, een betere bodemkwaliteit en minder uitspoeling -

De bodem-pH blijft één van de belangrijkste aandachtspunten van de Belgische land- en tuinbouwpercelen. De pH of zuurtegraad heeft een belangrijke invloed op de bodemvruchtbaarheid en bodemkwaliteit. Een gunstige pH bevordert de vrijstelling van nutriënten door mineralisatie van organische stof. 
 
https://www.landbouwleven.be/11874/article/2021-09-23/optimale-ph-geeft-hogere-opbrengst-een-betere-bodemkwaliteit-en-minder