Organische stof: boerenmanagement van grote invloed

Organische stof: boerenmanagement van grote invloed -

Binnen de publiek-private samenwerking (PPS) Beter Bodembeheer volgden Wieke Vervuurt en Marjoleine Hanegraaf de organische stofaanvoer bij een groep akkerbouwers in het hele land. Het levert veel nieuwe informatie op. Vooral de combinatie van specifieke bodems en het bodemmanagement dat de ondernemers kiezen levert informatie op maat.

https://www.akkerwijzer.nl/artikel/400892-organische-stof-boerenmanagement-van-grote-invloed/