PAS-melders worden nader geïnformeerd over procedure

PAS-melders worden nader geïnformeerd over procedure -

Veehouderijbedrijven die een melding hebben gedaan van veranderingen in het bedrijf binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ontvangen op korte termijn een brief van het ministerie van LNV of de uitvoeringsorganisatie BIJ12. Daarin wordt verduidelijkt hoe een proces tot legalisatie kan verlopen.

https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=233157