Pluimveehoudersorganisaties zetten in op specifiek sectorplan Stikstof

Pluimveehoudersorganisaties zetten in op specifiek sectorplan Stikstof -

De pluimveehoudersorganisaties nemen sinds 2019 deel aan allerlei overleggen over stikstofemissie. In eerste instantie collectief op landelijk niveau en later met name in de provincies, in verband met de gebiedsgerichte aanpak. Sinds enkele maanden worden hierover vanuit LTO/NOP en de NVP op ambtelijk niveau gesprekken gevoerd met het ministerie van LNV. 

https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=235614