Provincies openen gezamenlijke stikstofbank

Provincies openen gezamenlijke stikstofbank -

Provincies hebben gezamenlijk een stikstofbank ontwikkeld. Dit registratiesysteem biedt een extra mogelijkheid om natuurvergunningen te verlenen voor initiatieven waarbij stikstof wordt uitgestoten. Een voorwaarde is dat er vanuit de provincies voldoende vulling komt en dat de initiatieven niet leiden tot verslechtering van de natuur. Dat meldt het Interprovinciaal Overleg.

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/07/09/provincies-openen-gezamenlijke-stikstofbank