Ruitzaai heeft positief effect op de benutting van drijfmest