Schouten staat open voor aanpassingen Nitraatrichtlijn