“Smartfarming tot bij de teler brengen”

“Smartfarming tot bij de teler brengen” -

Hoge investeringskosten en een onzekere terugverdientijd schrikken landbouwers vaak af om te investeren in precisielandbouwtechnieken. Nochtans kan smartfarming de productiviteit doen stijgen en de impact op het milieu doen dalen.

https://vilt.be/nl/nieuws/smartfarming-tot-bij-de-teler-brengen