'Stoppen import veevoergrondstoffen van buiten Europa heeft grote gevolgen'

'Stoppen import veevoergrondstoffen van buiten Europa heeft grote gevolgen' -

Wageningen University & Reserach bestudeerde de effecten van het streven naar een gesloten kringloop voor stikstof in Europa, door geen diervoedergrondstoffen van buiten de Europese Unie meer aan te voeren. Doordat er dan minder veevoer beschikbaar is zal de dierlijke productie met circa 30% afnemen. en gevolg is dat ook  minder mest beschikbaar is en daardoor zal de plantaardige productie ook met circa 10% dalen. 

https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=230912