“Te streng stikstofbeleid kan transitie naar sluiten van nutriëntencycli ondermijnen"

“Te streng stikstofbeleid kan transitie naar sluiten van nutriëntencycli ondermijnen" -

Willen we het stikstofprobleem in Vlaanderen aanpakken, dan hebben we nood aan een systemische benadering. Vandaag is de Vlaamse landbouw een netto-importeur van stikstof. De transitie naar het sluiten van nutriëntencycli is volop ingezet, maar een al te streng stikstofbeleid kan die transitie een halt toe roepen.

https://vilt.be/nl/nieuws/stikstofproblematiek-vergt-systemische-aanpak