Tot dusver SDE voor 232 mestverwerkingsprojecten

Tot dusver SDE voor 232 mestverwerkingsprojecten -

Per 1 februari 2021 zijn er binnen de SDE++ 232 projecten in beheer voor mestvergisting of co-vergisting op 157 verschillende locaties. Soms zijn dit meerdere projecten op dezelfde locatie. Daarnaast is van 2 SDE-projecten bekend dat ze energie opwekken door de verbranding van vooral mest.

https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=230345